+381 (0) 65 206 40 29 Gvozdićeva 40, Beograd pon-pet:13-20h
Alergija i sinusi

Alergija i sinusi

Ordinacija posvećena osobama s rinološkim problemima.

Naš tim

Asist. dr med. sci. Miljan Folić

Docent dr sci. med. Miljan Folić otorinolaringolog

Specijalista otorinolaringologije od 2015. godine i asistent na Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Doktorirao je  u oblasti otorinolaringološke onkologije  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Bavi se opštom otorinolaringologijom kod dece i odraslih, hirurgijom  nosa, sinusa i vrata, endoskopijom, alergologijom, ispitivanjem čula mirisa.

Pohađao je brojne kurseve i stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu:

 • Laserska hirurgija u otorinolaringologiji, 2008 u Beogradu, 
 • 5th Functional Endoscopic Sinus Surgery Course (FESS) with advanced surgical techniques. 2009 u Beogradu,   
 • Kurs fiberoptičke fleksibilne i rigidne traheobronhoskopije sa ekstrakcijom stranog tela, 2012 u Beogradu, 
 • Kurs „Ultrazvučna dijagnostika oboljenja glave i vrata“, 2013 u Novom Sadu,
 • International interdisciplinary course Oropharyngeal dysphagia 2016 u Slavonskiom Brodu Hrvatska.   
 • SANTO-RHINO Santorini Sinus, Skull Base and Rhinoplasty Workshop, 2016 Santorini Grčka,   
 • 53rd Graz Course on Rhinosurgery,
 • 9th Course on Basics of Septorhinoplasty, 2017  u  Gracu Austrija,   
 • Salzburg Weil Cornell Seminar in Otorhinolaryngology, The American Austrian Foundation 2017 u  Salcburgu Austrija,  
 • 54th Graz Course on Rhinosurgery,
 • 10th Course on Basics of Septorhinoplasty,  2018 u Gracu Austrija,  
 • Sinus Academy – 4th International hands-on FESS Course 2019 u Berlinu Nemačka.

Docent dr sci. med. Ana Jotić otorinolaringolog

Specijalista otorinolaringologije od 2011. godine i asistent na Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Magistrirala u oblasti fonijatrije i doktorirala u oblasti otologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Treća generacija otorinolaringologa u porodici Jotić. Bavi se opštom otorinolaringologijom kod dece i odraslih, otologijom, otohirurgijom, audiologijom kod dece i odraslih.

Pohađala je brojne kurseve i stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu:

 • Tinnitus and hyperacusis therapy Masterclass, Jul 2018, London, UK
 • 2nd Course of endoscopic surgery-Otology, NEEA (Namur ENT Endoscopic Academy), Septembar 2015. Namur, Belgium
 • 3rd Endoscopic ear surgery course, April 2015. Modena, Italy
 • 3rd Cohlear Implant Surgical Fondation Course, novembar 2013, Kajetany, Poljska
 • Salzburg Well Cornell Seminar- Temporal Bone Surgery, Novembar 2013. Salzburg, Austrija
 • Medel Temporal bone dissection course-Bonebridge, 30. avgust-2. septembar  2012. Bratislava, Slovakia
 • 6th Instructional Workshop and Consensus in Auditory Implants, 30.avgust-02.septembar 2012. Bratislava, Slovakia
 • Kurs ,,Navigaciona endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih sinusa’’, SLD ORL sekcija, maj 2012. Beograd 
 • ENT academy-looking beyond the picket fence, European union of Medical Specialists-EACCME, mart 2012. Colonge, Germany
 • Kurs disekcije temporalne kosti, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Centar za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu, decembar 2008. Novi Sad
 • 4. kurs endoskopske hirurgije sinusa, Training center for otorhinolaryngology Vojno-medicinska Akademija, april 2008. Beograd